Informace pro žadatele

Hlavním účelem Nadačního fondu Koloběh života je pomoc:

– osobám v aktuální osobní nouzi, kterou si sami nezavinily,

– při řešení sociálních a zdravotních problémů.

Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku

  1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada.
  2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
  3. Příspěvky nadačního fondu jsou poskytovány osobám splňujícím účel nadačního fondu.
  4. Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku a okruh osob, kterým bude možné nadační příspěvek poskytnout, budou stanoveny správní radou nadačního fondu.
  5. V mimořádných případech může správní rada rozhodnout o přidělení nadačního příspěvku bez podání žádosti.

Často kladené otázky

Jak mohu požádat o příspěvek

Žadatel vyplní žádost o nadační příspěvek, který zašle elektronicky nebo poštou Nadačnímu fondu Koloběh života.

Kdo může žádat o příspěvek

O příspěvek může žádat občan trvale žijící v ČR, v Jablonném nad Orlicí a jeho spádových obcích. Pomoc bude směřována osobám v aktuální osobní nouzi, kterou si sami nezavinily. 

S kým to mohu zkonzultovat

Kontaktní osobou pro žadatele je Blanka Fajtová.

Kontakty

Nadační fond
Koloběh života

IČ: 07347260

Benátky 302
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: +420 605 961 570
E-mail: nfkolobehzivota@gmail.com

Číslo transparentního účtu: 2902744980/2010

Napište nám

SuperWebTricks Loading...